JennPro
CZ

Blog

DÁLE
Typografie – šedá eminence vašeho obsahu
22. 01. 2021  |  Grafika

Typografie – šedá eminence vašeho obsahu

Víte, kdo byl muž s těžko čitelným jménem François-Joseph Leclerc du Tremblay? Dáme hlavu na špalek za to, že jeho přezdívku znáte skoro všichni. Ale raději vám napovíme: Tenhle francouzský kapucínský mnich měl obrovský zákulisní vliv na vládu Ludvíka XIII. A mimo jiné se oblékal do šedého řádového roucha… Jak už asi tušíte, byl přezdíván „šedá eminence“. 

Obsah není skutečný král 

Ale proč jsme vás unavili touto historickou kličkou? Často se totiž v marketingových kuloárech omílá větička, že „obsah je král“! A je pravdou, že bez kvalitního obsahu nemáte v byznysu šanci – nikoho nebudete zajímat, nic neprodáte, a už vůbec nic nevyděláte. 

Málokdo si ale uvědomuje, kdo opravdu tahá za nitky. Šedou eminencí veškerého obsahu je totiž rozhodně typografie! Můžete mít stokrát skvělý obsah, vymazlenou grafiku, ale když si rozhněváte typografii, váš trůn se rozpadne jako domeček z karet. Ano, takovou moc má typografie

Kdo se skrývá pod kapucí?

Typografie je disciplína, která váš obsah obléká do královských šatů. Zabývá se výběrem fontu, jeho citlivým použitím a přehlednou sazbou písma. Hraje zásadní roli v tom, zda váš obsah bude dobře čitelný a bude pro vaše čtenáře dostatečně atraktivní, profesionální a ve výsledku důvěryhodný. 

Desatero šedé typografie

Vždy se podřiďte principům profesionální typografie. Je to sice trochu nudné téma, ale pokud svým čtenářům, návštěvníkům nebo kupujícím naservírujete kromě dobrého obsahu perfektně čitelný text, budou vám „lítat pečení holuby přímo do pusy“. 

Vybrali jsme pro vás 10 hlavních principů, které byste měli začít brát při tvorbě textů vážně: 

1. Výběr fontu

O správném výběru písma se píší učebnice. Patkové písmo používá např. The New York Times, naopak bezpatkové používá CNN. Volbu fontu musíte důmyslně ušít na míru své cílové skupině, aby odpovídala vašemu stylu a budila důvěru.

2. Velikost písma

Dejte si velký pozor, abyste nepoužívali příliš malá ani příliš velká písmena. Je také dobré odškálovat velikosti písma podle důležitosti v textu (nadpisy, podnadpisy, tělo textu apod.). V digitálním věku je navíc třeba „laboratorně“ doladit velikost písma pro zobrazení na různých zařízeních – pro mobil cca 14 až 16 px, pro desktop cca 16 až 22 px.

3. Délka řádku

Můžete mít perfektní font v ideální velikosti písma, ale pokud položíte před čtenáře text „od nevidím do nevidím“, bude u každého přechodu na další řádek trpět. Ideální délka řádku by se měla pohybovat od 45 do 80 znaků včetně mezer. Dobrým příkladem skvělé čitelnosti jsou většinou bulvární média. Učte se!

4. Výška řádku

Na sobě nalepené řádky vytváří ve čtenářově hlavě nepřehledný chaos. Příliš oddělené řádky zase narušují plynulost čtení. Měli byste se držet pravidla, že čím delší je řádek nebo čím menší je písmo, tím větší musí být výška řádku. Pomocným vzorečkem pro výšku řádku může být 1,4 až 1,6násobek velikosti písma. 

5. Mezera mezi znaky

To je prostor mezi jednotlivými písmeny ve slovech. Platí zde totéž jako v případě výšky řádku. Nesprávným nastavením zásadně ohrožujete čitelnost obsahu. S větší mezerou šetřete jako s šafránem, můžete si ji dovolit např. u jednoslovných N A D P I S Ů, tím by to ale mělo skončit.

6. Kontrast

Od doby zrození knihtisku nepřišel ještě žádný druhý Johannes Gutenberg s lepší variantou, než je černé písmo na bílém podkladu. Pokud vás grafik přesvědčuje o jiné variantě, zavřete jej na pár dní do věže a nechte jej o hladu a žízni. A pak se ho znovu zeptejte…

7. Struktura

Nejen nadpisy, perexy a jednotlivé odstavce vytváří přehlednou strukturu textu. Můžete sáhnout také po zvýraznění slov pomocí tučného písma, kurzívy, podtržení, barvy a tak dále. Nejenže přehlednost textu ocení vaši čtenáři, ale také vás upřednostní vyhledávací roboti.

8. Kapitálky

Pokud chcete něco v textu zdůraznit, určitě nepoužívejte kapitálky. Velmi těžce se čtou. Opět si to můžete dovolit např. u samostatně stojícího, LEHCE čitelného nadpisu. 

JAKÝKOLIV DELŠÍ TEXT BUDE HRŮZA ČÍST, PROTOŽE SE V NĚM POSTUPNĚ ZAČNE ČTENÁŘ ZTRÁCET, AŽ SE ZTRATÍ ÚPLNĚ. 

9. Originální fonty

Pokud nejste Google nebo nedokážete zaplatit profesionálního písmaře, vypusťte z hlavy tvorbu vlastního písma a sáhněte po jistotě. Arial, Verdana nebo Georgia jsou lety otestované fonty, které žádného čtenáře nikdy neurazí. 

10. Kombinace fontů

Jednoduché pravidlo, které v typografii platí více než jinde: čím méně, tím lépe. Na webu si často vystačíte s jedním typem písma. Pokud jste vizuálně opravdu schopní, můžete přidat ještě jedno. Každý další přidaný font vás uvězní do šatlavy nečitelnosti.

Známe se s králi i se všemi ministry

V JennPro samozřejmě udržujeme nadstandardní vztahy nejen s králi. Máme také zásadní vliv na veškeré zákulisní boje. Kvalitně vytvořený obsah oblečený do promyšlené typografie je standardem veškeré naší tvorby. 

Kontaktujte nás a zařaďte svou firmu mezi typografickou „smetánku“!

Back